Algemene voorwaarden

Op alle diensten die Thuisservice levert zijn de onderstaande algemene voorwaarden van toepassing.   Algemene Voorwaarden van Thuisservice   Artikel 1 Algemeen Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Thuisservice, hierna te noemen: “Opdrachtnemer”, en een Opdrachtgever waarop Opdrachtnemer deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door … Read More »